Hello, I am Paweł!

View words

I'm a creative programmer with passion. I code and develop since 2004...

Well, probably the most complete programmer doesn't need advertising :)

My skills

HTML • CSS • SASS • LESS • Webpack ES2018 • gsap • Vue • Angular • React • three.js • Pixie.js Evolution CMS <3 • Wordpress PHP OOP • Laravel <3 MySQL • MSSQL • PSQL • Teradata / Data warehouse eCommerce • Magento • PrestaShop • Shoper IT Security • Penetration testing Photoshop • Illustrator • Zeplin • Lightroom

My offer

Web design

Web Development

Mobile apps

My portfolio

''Poza samymi zdolnościami informatycznymi godne uwagi jest też, że Pan Paweł słucha klienta, stara się go zrozumieć i co najważniejsze ma dla niego zawsze czas i cierpliwość. Są to w dzisiejszych czasach rzadkie cechy, które bardzo ułatwiły realizację projektu.''

''Wszystkie zrealizowane przez Pana Pawła projekty zostały dostarczone terminowo i charakteryzowały się najwyższą jakością. Planujemy kontynuację współpracy z Pawłem Kołodziejczakiem w przyszłości.''

''Z Pawłem Kołodziejczakiem współpracowaliśmy przy okazji tworzenia serwisu internetowego. Współpraca przebiegała sprawnie, przedstawione propozycje odpowiadały naszym oczekiwaniom.''

Contact me

Feel free to contact with me!

For project inquiry send me a message. I will answer you up in a few hours.

NIP: 7772811009
REGON: 368729109

+48 737 989 894